top of page

Programmas tradīcijas un jaunumi!

Program traditions and updates!
• Šogad bez ierastās mācību programmas būs arī vienas nedēļas semināri ar īpašām tēmām: Politika, Tautas tērpu vēsture, Veselības mācība un bioloģija (ko teikt pie ārsta Latvijā, kad esi apslimis?) • Plānota Kursas 14-stundu īsfilmu aktivitāte, iedvesmojoties no “48-Hour Film Challenge”. Aktivitāte būs sadalīta divās dienās – pirmajā, jaunieši atīstīs tēmu un visu ierakstu – un pēc tam strādāsim kopā, lai filmu samontēu!


• Vakaros pēc nodarbībām, sākot ar vakara azaidu, būs Radošā un atpūtas stunda, kurā jaunieši pirms naktsmiera varēs spēlēt galda spēles, novusu, vai arī strādāt pie rokdarbiem vai redakcijas.Ilustrācija | Linda Treija 

• This year, one morning class will be broken down into one-week seminars with special topics: Politics, History of Folk Costumes, Health Education and Biology (or, how do you communicate symptoms when you get a cold in Latvia?!) • We will be organizing the Kursa 14-hour Film Challenge, inspired by the "48-Hour Film Challenge". The project will be split in two sections: students will have 14 hours to develop story and complete principal shooting – later, we will work together to edit the films!


• In the evenings, there will be time for creative projects or downtime, starting with evening snack time (azaids). Students will have a chance to socialize and wind down before heading to their dorms with board games, novus, or working on creative projects or the school newspaper.
 
Atgādinām savlaicīgi reģistrēties, lai mums būtu akurāts skolēnu skaits!

Reģistrējoties 25% dalības makas jāiemaksā uzreiz, piesakoties vasaras vidusskolai. Atlikušā summa jānomaksā jūnijā.

 
Please remember to register, so that we have accurate enrollment numbers!

25% of the participation fee is due upon registration. The remaining balance is due in June.

 

Novēlam Jums visu labāko Ģimenes dienā un Mātes dienā! Wishing you all the best on Family Day and Mother's Day!

Foto | Jim Choate

33 views

Recent Posts

See All

ความคิดเห็น


bottom of page