top of page

Sveiks no Kursas – 1. nedēļa – week 1 (2022)

Sveicieni Kursas vecākiem! (Please see English below!)


Nometnē – mums labi klājās! Esam aktīvi iepazinušies, aktīvi mācījušies un arī aktīvi izklaidējušies. Šonedēļ nometnē piedalījās18 skolēni, nedēļas nogalē pievienosies vēl seši. Pa laimi un pateicoties visu līdzdarbībai, nometnē šobrīd esam izvairījušies no COVID. Turpinām “maskoties”, turpinām testēties. Paldies visiem par sadarbību, lai nodrošinātu, ka mūsu bērni ir drošībā!


Esam pirmās mācību nedēļas beigās un varam vēstīt, ka nedēļa ir bijusi veiksmīga gan mācībās, gan arī izklaidējoties un brīvajos brīžos. Pievienojam dažas bildes no mūsu ikdienas, kā arī no īpašām nodarbībām. Drīzumā bildes būs arī skatāmas sociālos medijos.


Šo nedēļu bija arī vairākas iepazīšanās spēles - dzejas vakars ar tēmu “vieta” (place), piektdien pēc glaunajām vakariņām bija danču vakars. Interešu grupās skolēni ķērās pie darbiem keramikā un rotkalšanā, mācījās spēlēt kokli un šahu. Skolotāja no Latvijas pasniedza mākslu neklātienē, caur platformu “Google Meet”. Bērni apguva zināšanas ne tikai par zīmēšanas tehniku, bet arī ieskatījās mazliet mākslas vēsturē - uzzināja par Kārli Padegu, viņa darbību Latvijā un arī to, kā tas iekļaujas 19.g.s un 20. g.s. mākslas vēsturē ārpus Latvijas.


Mācībās - viss iet uz priekšu ar neatkarīgajiem projektiem! Nometnes laikā katrs skolēns izpēta vienu tēmu, par kuru nometnes beigās visiem pastāstīs. Šonedēļ skolēni ir atlasījuši vairākas saistošas tēmas, izvēlējušies vienu, savākuši materiālus, lai jaunnedēļ sāktu koncentrētāk strādāt pie sava individuālā projekta satura. Pateicoties PBLA mums ir trīs jauni portatīvie datori ar “Microsoft Office”, lai skolēni varētu ērtāk atlasīt un apkopot informāciju, rakstītdarbus vai taisīt “PowerPoint” prezentācijas.


Sirsnīgs paldies visām personām un organizācijām, kuras ir snieguši atbalstu Kursai! Pateicamies PBLA arī par līdzekļiem projektoram un skaļruņiem - tagad mēs varēsim skatīties filmas!

Savukārt ALA’s sporta nozare nometnei piešķīra līdzekļus sporta precēm. Par tiem varēsim iegādāties jaunus drošības ekipējumus baseinam, jogas paklājiņus (10. Un jau pasūtījām dažādas spēlēs brīviem brīžiem, piemēram “Croquet”. Īpašs paldies Riekstiņu ģimenei un visiem ziedotājiem, kuri dāsni ziedoja Jāņa Riekstiņa piemiņai, lai varētu atjaunot ierīci baseina kopšanai. Gan skolēni, gan skolotāji un audzinātāji ir baudījuši laiku pie baseina!


Pateicamies arī vecākiem, kuri ir ziedojuši COVID testus un līdzekļus Kursas PayPal vietnē, lai palīdzētu segt augošās cenas pārtikai (un visam pārejam!) Mēs to ļoti novērtējam!


Un, protams, sirsnīgs paldies visiem skolotājiem, audzinātājiem un strādniekiem, kuri ir iebraukušu no tuvienes un tālienes, lai būtu šeit ar Kursas skolēniem – vai tas būtu kā skolotāji, vai vadot nodarbības, vai virtuvē gatavojot garšīgu ēdienu.


>>> ||| <<<


Vēlamies paziņot, ka vēl var pieteikties ALAs stipendijām, lai palīdzētu segt skolas maksu Kursai, līdz 20. jūlijam, rakstot vēstuli Kursas administrācijai: kursa@kursa.org. Pateicības par atbalstu skolēniem būs jāraksta ALAs Priekšsēdim Mārtiņam Andersonam.

Daži jau ir vaicājuši par izlaidumu – ja turpināsim būt bez COVID, ceram, ka būs izlaidums ar viesiem!


Novēlam Jums jaukas brīvdienas!


Māra Pelēce un Diāna Atvara

>>> ||| <<<

Hello Kursa parents!


We had a great first week at Kursa! Over the first weekend, students played ice-breaker games to get to know one another better, and Monday, delved right into their coursework. Kursa had 18 students this week; six more will join us this weekend. Thanks to everyone's cooperation, we have been able to avoid COVID. We continue to mask, we continue to test. Thank you all for working together!


At the end of our first week of Kursa, we are happy to report that it was successful both in studies and also in terms of fun and free time. Attached please find some photos from our daily routine, as well as from evening activities. More will be available on social media soon!

Evening activities varied each night – from sports, to Poetry evening. The theme for Poetry evening was “place”. On Friday, after the “Freaky Friday” exchanges for dinner, there were Latvian folk dances (“danči”) accompanied by live music. In the interest groups, the students crafted ceramics and jewelry projects, and also sharpened their chess skills. For Visual Art, a teacher from Latvia joins us virtually via Google Meet each afternoon, where she teaches drawing techniques, as well as a bit of art history. This week, students learned about Kārlis Padegs and his art both in the context of Latvia, as well as how it fits into the 19th and 20th century art history outside of Latvia.


Concerning studies: everything is moving forward with independent projects! During the camp, each student researches one topic, which they will present at the end of the camp. This week, students brainstormed several interesting topics, selected one, collected source materials, and will start concentrating on the content of their project in the second week. Each student is paired with a mentor. Thanks to PBLA, we purchased three new laptops with Microsoft Office. Students can write papers or make power point presentations, and more easily conduct online research. A special thanks to all individuals and organizations who have provided resources for Kursa and students! PBLA also provided the funds for a projector and speakers; our first Latvian movie night is this next week!


ALA’s Office of Sports Affairs allocated funds for sports equipment. With these funds, we are able purchase new safety equipment for the pool; yoga mats; new frisbees and a croquet set. The pool was also recently refurbished with a new pump system, the first once since the pool was installed. Special thanks to the Riekstiņš family and to all who generously donated to the Jāņa Riekstiņa Memorial Fund to make this possible. Both students and staff have been enjoying the pool!


And, thank you again to all parents for your additional support of providing COVID tests and donating to Kursa’s/WCLEC PayPal site, to help cover rising costs of food and other items. We really appreciate it! And last but not least, a heartfelt thanks to all of the teachers, counselors, and staff who have travelled from near and far to support our students whether in the classroom, leading activities, or cooking meals in the kitchen.

>>> ||| <<<

Please also note that ALA scholarship funds are still available to help cover tuition costs – please write Kursa administration at kursa@kursa.org by Wednesday, July 20th if interested. Any student who receives a scholarship will be asked to write a thank-you letter directly to ALA’s President Mārtiņš Andersons.


Some have already asked about “izlaidums” (graduation), as it’s just a couple of weeks away. If we continue to be COVID-free, we hope to be able to include guests this year. Stay tuned, and stay safe!

Have a wonderful weekend! Māra Pelēcis and Diāna Atvars


18 views

Recent Posts

See All

Kommentarer


bottom of page