top of page
Skolēni_pirms_Izlaiduma_KamīnaTelpā_Vēsma.jpeg

Mācību priekšmeti

Kursas mācības komandā ir skolotāji no Latvijas un Amerikas,
kuri apvieno valodas, literatūras, vēstures, folkloras mācības.
Jaunieši iegūst plašas zināšanas - gan par Latvijas vēsturi no dzimtbūšanas laikiem līdz pat vakardienas politiskajām intrigām, gan arī pārrunā svarīgus motīvus Latvijas tautas un latviešu autoru darbos. Dziedāšanā jaunieši mācās tautas dziesmas un mūsdienu latviešu komponistu darbus.  Tautas deju stundas sākas ar pamatsoļiem, ko audzēkņi ātri iemācās un pēc četrām nedēļām jau spēj izpildīt sarežģītus tautas deju soļus.

IMG_5894.jpeg

Mācību stundu priekšmeti

2023. gada vasarā mācību stundu priekšmeti būs latviešu valoda, ģeogrāfija, vēsture, dziedāšana un tautas dejas. 

IMG_6004.jpeg

Mācām, lai saprastu visi

Kopš Kursas pirmās mācību vasaras 1974. gadā Kursas mācību stundas ir sadalītas pēc skolēnu attiecīgām valodas spējām – no iesācējiem līdz tekoši runājošiem skolēniem. 

IMG_6144.jpeg

2022. gadā vasaras vidusskolā aizsākās Neatkarīgie projekti. Katram skolēnam jāizmeklē sev interesants temats,  kuru pētīt, aprakstīt un prezentēt vasaras vidusskolas  beigās.

bottom of page