top of page

Kas ir Kursa?

Kursas vasaras vidusskola ir latviešu valodas un kultūras mācību programma Vašingtonas štatā 13 – 18 gadus veciem jauniešiem vai, sākot ar vasaru, no 8. klases līdz 12. klasei.

Kursas mērķis ir dot vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju apgūt savu latvisko mantojumu, mācoties latviešu valodu, kultūru, tradīcijas un satiekot jaunus draugus.

Ko mēs daram ikdienā?

Labrīt no rīta! Diena sākas ar vingrošanu, visiem kopā. Seko karoga uzvilkšana ar rīta ziņojumiem. Pēc rīta līnijas -  brokastis.
Tad sākās mācību stundas. Pirmajā stundā kopā pulcējās visi skolēni – pirmā stunda vienmēr ir dziedāšana!

Rīta mācību cēlienā stundās ir četri dažādi priekšmeti, tai skaitā valoda, vēsture, ģeogrāfija. Skolēni mācās pēc savām valodas spējām.

 

Pēcpusdienās jaunieši piedalās nodarbībās, kuras izvēlas paši -  rotkalšana, keramika, šahs, zīmēšana, Kursas gadagrāmatas redakcija.
 

Sporta nodarbības notiek pēcpusdienā vai arī vakara nodarbībās. Kursas teritorijā atrodas gan futbola, volejbola un basketbola laukumi, gan arī peldbaseins. Izklaidei pieejami ir novusa galdiņi. 2022. gadā iegādājāmies arī 10 jogas paklājus un kroketu. Visiem ir iespēja nodarboties ar dažādiem sporta veidiem.
 

Vakara nodarbības noslēdz dienu - vai tas būtu danču vakars, karoga spēles, ugunskurs, talantu vakars vai prāta asināšanas spēles. Katru nedēļu ceturtdienās ir arī iecienītā tradīcija – Dzeju vakars! Katrs Kursā, skolēns vai skolotājs, deklamē vai sacer dzejoli. Sestdienās ir ballīte, katru nedēļu ar citu tēmu.

Katru dienu noslēdzam aplī kopā ar vakardziesmu un, protams, launagu!

P1111135.JPG
P1111085.JPG
dančuVakars_MaraPelece.jpg
Kursa2022_Izbraukumā.jpg

Kursas novietojums Olimpiskajā pussalā dod iespēju vienas dienas izbraukumā apmeklēt daudzus Rietumkrasta skaistos dabas brīnumus, kā piemēram, Mt. Rainera un St. Helenas snaudošos vulkānus, Klusā okeāna krastus un Mason apriņķa gadatirgu.

Sestdienās stundas notiek tikai, ja izbraukuma dēļ kādu darbdienu stundas ir bijušas atceltas. Svētdiena ir brīva pašu vajadzībām un veļas mazgāšanai. Vakarā reizēm svētbrīdis ar svecītēm dabas baznīcā.

Četru gadu laikā jauniešos veidojas īpašs gars un sajūtas, bet draudzības bieži turpinās visu mūžu. Jaunieši ir teikuši, ka Kursas saimi viņi uzskata par savu otro ģimeni, dalās ar priekiem un panākumiem.

bottom of page